NL

EN

HARTWIG ART FOUNDATION

Persbericht

Nieuw kunstfonds in Nederland: het Hartwig Art Production | Collection Fund

Nederland is een nieuw kunstfonds rijker. Het is in het leven geroepen om kunstenaars te helpen bij de uitvoering van ambitieuze projecten. Al het werk dat met steun van het fonds tot stand komt wordt geschonken aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat.

Het dit jaar opgerichte Hartwig Art Production | Collection Fund stimuleert experimenten en creativiteit op het hoogste niveau. Jaarlijks ondersteunt het fonds een groep kunstenaars bij het maken van nieuw en ambitieus werk. De kunstwerken worden uiteindelijk door de Hartwig Art Foundation gekocht en aan de Nederlandse Staat geschonken. Op die manier levert het fonds een blijvende maatschappelijke bijdrage.

‘Fantastisch dat het Hartwig Art Production | Collection Fund er komt. Het ondersteunt jonge kunstenaars bij het daadwerkelijk vormgeven van hun creatieve ideeën en innovatieve projecten. En dat is in deze tijd hard nodig. Daarnaast is het belangrijk dat hun kunstwerken voor Nederland behouden blijven.’ Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor het seizoen 2020-2021 heeft het Hartwig Art Production | Collection Fund een speciaal project opgezet, dat tegemoetkomt aan de uitzonderlijke omstandigheden waaronder kunstenaars en instellingen momenteel genoodzaakt zijn te werken. Zeven postacademische opleidingen en instellingen met een ‘artist-in-residence’-programma zijn door het fonds uitgenodigd een longlist samen te stellen van 35 kunstenaars met wie zij recentelijk hebben samengewerkt. Van die longlist worden 15 kunstenaars gekozen die elk een honorarium van € 10.000 ontvangen. Het fonds beschikt dit eerste jaar over € 300.000 euro om nieuw geproduceerde werken te verwerven voor de Rijkscollectie.

De instellingen die 35 alumni nomineerden zijn de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en CBK Zuidoost/AIR Residency in Amsterdam, de Jan van Eyck Academie in Maastricht, BAK basis voor actuele kunst in Utrecht en Tent in Rotterdam. Elke instelling is verzekerd van deelname door tenminste één van haar genomineerden. De uiteindelijke selectie van 15 kunstenaars wordt gemaakt door vijf jonge curatoren: Sharmyn Cruz Rivera, Iris Ferrer, Aude Christel Mgba, Jo-Lene Ong en Rita Ouédraogo. Dit curatorenteam, dat van de Hartwig Art Foundation de leiding over dit speciale project voor 2020-2021 heeft gekregen, is voorgedragen door twee Amsterdamse kunstinstellingen, De Appel en Framer Framed.

De curatoren zullen de kunstenaars begeleiden vanaf hun uitverkiezing tot aan de presentatie van hun werk. Ze zeggen uit te kijken ‘naar de grote verantwoordelijkheid en de eer van het cureren van nieuw te verwerven hedendaagse kunst voor Rijkscollectie.’ ‘We verheugen ons er zeer op nauw samen te werken met de kunstenaars en een aantal van de progressiefste culturele instellingen in Nederland. Ons doel is om samen te heroverwegen en herevalueren welke belangrijke narratieven en kunstbenaderingen eerder over het hoofd werden gezien en hoe zij door dit project zichtbaar gemaakt kunnen worden.’

Voor het tentoonstellen van het voltooide werk biedt het Hartwig Art Production | Collection Fund in het najaar van 2021 financiële steun aan een groep kleine en middelgrote expositieruimtes in het hele land: Vleeshal in Middelburg, the institution formerly known as Witte de Center for Contemporary Art in Rotterdam, Casco Art Institute in Utrecht, Stroom Den Haag en de Oude Kerk in Amsterdam. Na de presentaties worden de kunstwerken door het Fonds geschonken aan de Rijkscollectie

Het Hartwig Art Production | Collection Fund maakt onderdeel uit van de Hartwig Art Foundation. De Hartwig Art Foundation heeft in eerste instantie een bedrag van tien miljoen euro toegezegd om de activiteiten van het Hartwig Art Production | Collection Fund op de lange termijn zeker te stellen. Na het hierboven beschreven speciale project in het eerste jaar zal het fonds een commissioning board van kunstexperts benoemen die jaarlijks vaststelt hoe maximaal vijf kunstproducties worden genomineerd en geselecteerd. De commissioning board zorgt ervoor dat alle gesteunde producties verankerd zijn in het concept van de Collectie Nederland: het kunstbezit van de Nederlandse Staat. Bovendien spant de board zich in om de gesteunde projecten, kunstenaars en kunstwerken internationaal op de kaart te zetten. De commissioning board wordt telkens voor een periode van drie jaar benoemd.

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met: Noepy Testa en Rhiannon Pickles press@hartwigartfoundation.nl


Appendix: biografieën van de curatoren voor het speciale project in 2020-2021

Sharmyn Cruz Rivera is een Porto Ricaanse tentoonstellingsmaker en schrijver, nu woonachtig in Amsterdam. Uitgangspunten voor haar onderzoek zijn overwegingen over humane geografie, radicale uitingen van identiteit en samenwerkingsmethodologieën. Recentelijk was Cruz Rivera projectmanager bij Volume Gallery en associate curator bij The Green Lantern Press, van Sector 2337 in Chicago in de Verenigde Staten. Cruz Rivera heeft een mastertitel in Arts, administration and policy van de School of the Art Institute of Chicago en een dubbele bachelor van de Universidad de Puerto Rico: een in kunstgeschiedenis en een in moderne talen. In 2019-2020 nam ze deel aan het Curatorial programme van De Appel. Sharmyn was artist-in-residence aan de Ox-Bow School of Art and Artists Residency (Saugatuck, Michigan), het Summer Forum for Inquiry + Exchange (Kaneohe, Hawaï), Roots and culture (Chicago, Illinois), ACRE (Steuben, Wisconsin), allemaal in de Verenigde Staten. Zij ontving de Gaylord & Dorothy Donnelley Foundation Curatorial Fellowship. Recente projecten van haar zijn de groepstentoonstelling Corrosive Like Salt Water bij de Glass Curtain Gallery van Columbia College Chicago, An Image for a Vessel bij de Gaylord and Dorothy Donnelley Foundation, La vista: mamihlapinatapai bij The Franklin, Hinged Space bij Terrain Exhibitions en Fiction Within bij de Chicago Artists' Coalition. Ze is een van de redacteuren van het boek This may or may not be a true story or a lesson in resistance, dat deze herfst bij De Appel verschijnt.

Iris Ferrer is een freelance cultureel werker uit Manilla op de Filipijnen, nu woonachtig in Rotterdam. Zij nam in 2019-2020 deel aan het Curatorial programme van De Appel en is daar in 2020-2021 Curatorial research fellow. Eerder werkte ze als schrijver, onderzoeker, projectmanager en curator eigentijdse beeldende kunst samen met personen en organisaties uit de Filipijnen en de regio. Zij hielp bij het opzetten van een grotendeels onafhankelijke infrastructuur van kunstenaarsgemeenschappen, zoals Back to Square Juan, en zette in dat kader strategieën uit voor cultuurproductie, participatie door buurtbewoners en samenwerking tussen curatoren. Haar betrokkenheid bij heronderhandelingen over de positie van VIVA ExCON, de langstlopende door kunstenaars geleide biënnale in de bredere Filipijnse kunstwereld, leidde tot de positie van managing curator voor de editie van 2018. Haar werk keert terug naar de Filipijnse culturele geschiedenis met nieuwe benaderingen van archivering en tentoonstellingen in projecten zoals: POSTER/ITY: 50 years of art and culture in het Cultural Center of the Philippines en 100 years of Cesar Legaspi, een feestjaar ter herdenking van de geboorte van de nationale kunstenaar Legaspi in 1917. Ze werkte ook mee aan het creëren van discussieplatforms in de hele regio met programma's zoals Mutable Truths voor Ateneo Art Gallery's 10-jarige jubileumtentoonstelling bij La Trobe University in Australië en de Southeast Asian Residencies Meeting 2018, een internationale conferentie gehouden in Roxas City, Capiz, op de Filipijnen.

Aude Christel Mgba is zelfstandig tentoonstellingsmaker en kunsthistoricus en beweegt zich tussen Nederland en Kameroen. In 2017 werkte zij als assistent-curator aan de SUD2017, een internationale triënnale voor kunst in de openbare ruimte, georganiseerd door het centrum voor hedendaagse kunst doual'art, voor de stad Douala in Kameroen. Ze is lid van het Madrassa Collective, een groep van 8 curatoren uit Afrika, het Midden-Oosten en Europa. Zij is co-curator van de Sonsbeek20->24 tentoonstelling, een internationale tentoonstelling in Arnhem. Mgba is genomineerd voor de 5e editie 2020-2021van Forecast-Mentorships for Audacious Minds in Berlijn. Ze is ook gevraagd voor ArtEZ Studium Generale Studies on the Future of Art School dat loopt van september 2020 tot februari 2021.

Jo-Lene Ong is als zelfstandig tentoonstellingsmaker werkzaam vanuit Amsterdam. Zij begon haar loopbaan op het kruispunt van kunst en sociaal activisme in Kuala Lumpur, Maleisië. Haar interesse gaat uit naar het gebruik van niet-westerse epistemische paradigma's en tastbaardere manieren van kennen als middel om grenzen te verleggen. Jo-Lene is co-curator beeldende kunst en theorie bij Other Futures, een multidisciplinair festival voor sciencefiction en speculatieve wereldbeelden. Zij doceert aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. Na afronding van het Curatorial programme bij De Appel in 2017-2018, ontving Jo-Lene een Curatorial research fellowship voor 2018-2019. Recente tentoonstellingen zijn Unpacking the 3Package Deal (2020) voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Elsewheres Within Here (2019) bij Framer Framed, Amsterdam, Brace for Impact (2018) bij De Appel, Amsterdam, SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia from 1980s - Now (2017) dat gelijktijdig in het National Art Centre en het Mori Art Museum in Tokio werd gehouden.

Rita Ouédraogo woont en werkt in Amsterdam. Haar werk als tentoonstellingsmaker, schrijver en research & community-programmeur wordt gevoed door haar interesse in de Afrikaanse diaspora, het dekoloniseren van organisaties, institutioneel racisme, popcultuur en maatschappelijke onderwerpen. Ouédraogo werkte aan verschillende projecten die als doel hadden om museumcollecties breder toegankelijk te maken. Zij onderzoekt vragen met betrekking tot samenwerking en solidariteit: hoe kan er in situaties van machtsongelijkheid toch worden samengewerkt, en dan vanuit een dekoloniaal gezichtspunt in het bijzonder?

Projecten & programma's

ARTHUR JAFA

LOVE IS THE MESSAGE, THE MESSAGE IS DEATH & THE WHITE ALBUM

De Hartwig Art Foundation organiseert in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en De Balie een unieke tentoonstelling van twee baanbrekende films van de veelgeprezen kunstenaar Arthur Jafa.

Zondag, 21 juni tot en met donderdag

25 Juni 2020

Zondag 28 juni 2020

20.00 uur

Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur in meerdere timeslots

 

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

Gratis toegang

Gesprek in De Balie onder leiding van Jörgen Tjon A Fong met o.a. de kunstenaars Charl Landvreugd, Iris Kensmil en Raul Balai.

De Hartwig Art Foundation ondersteunt deze bijzondere tentoonstelling financieel en met het in bruikleen geven van 'The White Album'. Voor meer informatie en het online boeken van timeslots: debalie.nl

Over Arthur Jafa

Al meer dan dertig jaar maakt Arthur Jafa (1960, Tulepo, Mississippi) krachtige kunstwerken die verwijzen naar en vragen stellen over representaties van zwarte en witte identiteit. Zijn werk was onder meer te zien in musea, op filmfestivals en in kunstcentra wereldwijd.

 

Jafa is een kunstenaar, filmmaker en bekroond cinematograaf wiens aangrijpende werk het concept van de zwarte cinema uitbreidt terwijl hij de Afro-Amerikaanse beleving en verhoudingen tussen etniciteiten in het dagelijks leven verkent. Hij stelt [daarover]: "Ik heb een heel eenvoudig mantra en dat is: Ik wil zwarte cinema maken met de kracht, de schoonheid en de vervreemding van zwarte muziek." Jafa ontwikkelde een dynamische praktijk die bestaat uit films, kunstobjecten en happenings die verwijzen naar en vragen stellen over de universele en specifieke uitingen van de zwarte identiteit. De vraag die aan het benadrukken van de vele facetten van Jafa's oeuvre ten grondslag ligt is: hoe kunnen visuele media, zoals objecten, statische en bewegende beelden, de gelijkwaardige kracht, schoonheid en vervreemding overbrengen zoals die zijn ingebed in vormen van zwarte muziek in de Amerikaanse cultuur?

Werken in de tentoonstelling

LOVE IS THE MESSAGE, THE MESSAGE IS DEATH, 2016

Video (kleur, geluid), 7 minuten (tijdsduur), looped

Collectie van het Museum of Contemporary Art Chicago en het Stedelijk Museum Amsterdam

 

'Love Is The Message, The Message Is Death' (2016) is een meesterlijke 7 minuten durende video van found footage die op Kanye West's transcendente, gospel-geïnspireerde hip-hop track 'Ultralight Beam' is gezet. De film verkent de Afro-Amerikaanse identiteit aan de hand van een breed spectrum van hedendaagse beelden. Van foto's van leiders van de burgerrechtenbeweging met een watermerk 'Getty Images', helikopterbeelden van de rellen in Los Angeles tot een wave van lichamen die op 'The Dougie' dansen. Terwijl 'Love Is The Message, The Message Is Death' aangrijpend uitdrukking geeft aan het verlangen van de kunstenaar om een film te maken die "de kracht, de schoonheid en de vervreemding van Zwarte Muziek evenaart", herinnert het de kijker eraan dat het collectieve geheel dat de zwarte identiteit definieert, bestaat uit unieke individuen, velerlei identiteiten en hun onverklaarbare verschillen.

 

THE WHITE ALBUM, 2018

Video (kleur, geluid), ongeveer 40 minuten, “looped”

Collectie van het Museum of Contemporary Art Chicago en Hartwig Art Foundation, in opdracht van de University of California, Berkeley Art Museum en het Pacific Film Archive (BAMPFA)

 

'The White Album' (2018) is Jafa's opvolger van 'Love Is The Message, The Message Is Death' en het is een nietsontziend portret van de witte identiteit in hedendaags Amerika. In een 40 minuten durende film weeft Jafa van internetgetuigenissen, clips van nieuwsuitzendingen, muziekvideo's en amateurvideo's een audiovisueel tapijt van de etnische verhoudingen in de Verenigde Staten. Door Jafa's lens, maar vanuit twee invalshoeken, zien we dat geen van beide ervaringen los van elkaar kunnen worden begrepen.

Doelstellingen

De Hartwig Art Foundation ondersteunt alle systemische werkgebieden die zich inzetten voor het bevorderen en mogelijk maken van de productie, presentatie, communicatie en conservering van kunst voor de maatschappij, het publieke domein en het algemeen belang.

Onder kunst verstaan wij hier alle verschijningsvormen van beeldende kunst, time-based kunst en toekomstige kunstvormen in de ruimste zin die verband houden met de voortdurende ontwikkeling van media en technieken.

De productie, presentatie, bemiddeling en conservering van kunst is met name gericht op het duurzaam bevorderen van een culturele omgeving voor de samenleving als geheel, zowel waar het gaat om de mensen als de infrastructuur. De Foundation streeft ernaar de vervaardiging van kunst te ondersteunen en instellingsstructuren terzijde te staan als plaatsen voor mensen en voor voortdurende ontwikkeling. De Stichting bevordert artistieke uitwisseling in alle vormen en zorgt daarom verder voor het eigendom van processen en materialen van kunst voor de samenleving.

Middelen en vermogen

Het vermogen van de Foundation bestaat uit subsidies, schenkingen, legaten en activa verkregen uit erfenissen, evenals andere baten. De Foundation houdt zich niet bezig met enige activiteit voor het verwerven van deze middelen. De Foundation houdt niet meer kapitaal aan dan rederlijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten zoals die zijn opgezet ter ondersteuning van haar doelstellingen.

Overeenkomstig de statuten van de Foundation en haar feitelijke activiteiten heeft binnen de Foundation geen enkele persoon beslissende zeggenschap. die reden heeft geen enkele persoon toegang tot de activa van de Foundation als ware het eigen vermogen.

Bestuur

R.H.Defares

B.R. Ruf

Contact

contact@hartwigartfoundation.nl

 Pers contact: press@hartwigartfoundation.nl

Adres

Eisenhowerlaan 124, 2517 KM, Den Haag

[De Foundation accepteert geen ongevraagde aanvragen.]